Блогът на Странник

Изкуството не е вечно ! Но пак е за предпочитане...

събота, 11 април 2015 г.

Експериментът на Холенщайн

(откъс)
...Формира се пирамидален протосоциум, като върхът естествено (?) се заема от „шмекерите”. „Хумусът” осигурява здрави клетки за протосоциума, а „идиотите” изпълняват ролята на балансьор (или баласт?), който подържа системата в привидно стабилна форма. Т.е. „идиотите”, както твърди Корнелиус, се оказват важна предпоставка за осигуряването на устойчивост в една поначало небалансирана и поради това силно турбулентна система.

        Пирамидалната структура, фиксирана от Холенщайн, се запазва, независимо от измененията в протосоциума, включително и при естественото му развитие и еволюция. Нещо, което изглежда е изненада за неговия помощник - Опенхаймер. Корнелиус привежда в докладите си дословен цитат от Ервин, който обаче и досега остава отчасти неясен за нас: „Милионите геноди се превръщаха в милиарди геноди, а обществото оставаше същото. В мрака на робовладелството и в сивотата на феодализма, в заблудите на капитализма и комунизма, както и във всевъзможните версии и вариации на авторитарни или псевдонародни демокрации – винаги на върха се озоваваха поредният крал и неговите барони; по дъното се наслояваха имбецилите - неспособни, невежи, немислещи, но за сметка на това алчни и агресивни същества, налагащи навред тъпотата си; а някъде там, по средата, независимо от степента на мракобесие и деспотизъм и напук на „идиотите” и „шмекерите” - винаги, абсолютно винаги, успяваха да оцелеят и да се закрепят мислещите, можещите, разбиращите ... Винаги там, но никога достатъчно...

Няма коментари:

Публикуване на коментар